GIỚI THIỆU CHUNG

Trường tiểu học Tân Phú Thạnh 3

Địa chỉ: Ấp Thạnh Phú, xã tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Email: c1tanphuthanh3.chauthanha@haugiang.edu.vn

 

Điểm chính của trường.