Hội nghị cán bộ - công chức – viên chức ở trường TH Tân Phú Thạnh 2 là một hoạt động có tầm quan trọng mang tính chất quyết định đến thành công của nhà trường trong năm học 2019 - ...