Người thầy không thể nào dạy tốt được khi không có sự đồng cảm và sẻ chia từ phía học sinh. Các em chính là động lực để giúp thầy cô đến trường và làm tròn trách nhiệm của thầy cô.