Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy hàng năm, có khoảng trên 30% học sinh tốt nghiệp THCS không tiếp tục học lên THPT. Như vậy, đây có được xem là hiệu quả bước đầu của công tác phân ...