• Nguyễn Kim Nuôi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0769596195
  • Email:
   nuoink.c1nguyendu.cta@haugiang.edu.vn
 • Huỳnh Kim Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0855573507
  • Email:
   phuonghk.c1nguyendu.cta@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Đăng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0932428554
  • Email:
   vinhnd.c1nguyendu.cta@hagiang.edu.vn
 • Võ Tấn Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 3
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng tiểu học
  • Điện thoại:
   0786874598
  • Email:
   loivt.c1nguyendu.cta@haugiang.edu.vn
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 41