Liên kết website
Quảng cáo

Trao giấy khen cho GV và HS đã có thành tích trong HKPĐ cấp tỉnh

Ngày 18.5.2020 lãnh đạo Phòng giáo dục trao giấy khen cho GV và HS đã có thành tích trong HKPĐ cấp tỉnh năm học 2019-2020


Thông báo
Thời tiết