Thực hiện Công văn số 63/ĐANN-THGS ngày 04/5/2020 của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia về việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong việc đổi mới dạy và học ngoại ngữ, Sở GD&ĐT ...