Sáng chủ nhật ngày 27 tháng 01 năm 2019, chi đoàn trường THCS Trường Long A tổ chức hội thi văn nghệ Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại trường THCS Trường Long A.