Trong năm học 2019-2020, thực hiện thoe chương trình Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm. Trường mẫu giáo Tuổi Thơ đã tiến hành đổi mới trong một số khuôn viên trường để đáp ứng được yêu cầu của giáo dục hiện nay