Công tác tập huấn cho bé tham gia hội thi Bé vui khỏe cấp Tỉnh năm học 2020-2021

Sau khi tham gia hội thi "Bé vui khỏe" cấp huyện được tổ chức vào ngày 17,18/3/2021, nhà trường gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng. Đạt giải 3 phần thi đồng diễn, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3 phần thi v

ận động cơ bản, tất cả các cháu dự thi đều đạt công nhận và giải nhất toàn đoàn.

Sau hội thi nhà trường được chọn 2 cháu tiếp tiệp tập luyện cùng các bạn để tham gia tiếp hội thi Bé vui khỏe cấp Tỉnh, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2021.

Với sự dẫn dắt và hướng dẫn của tập thể giáo viên được triêu tập và sự cố gắng của các cháu, các phần thi đều được tập luyện một cách nhuần nhuyền và sẵn sáng tham gia hội thi.

Các cháu tập luyện phần thi đồng diễn

Các cháu tập luyện phần thi chào hỏi

Các cháu tập luyện phần thi chào hỏi

Các cháu tập luyện cận động cơ bản 

Các cháu tập luyện phần trò chơi vận động

Các cháu tuy được triệu tập từ các trường khác nhau trong huyện nhưng rất yêu thương và đoàn kết với nhau

Rất mong khi tham gia hội thi các cháu sẽ mang về cho huyện, cho trường nhiều kết quả cao hơn mong đợi