Từ 20/9/2021 học sinh toàn trường sẽ học TRỤC TUYẾN theo thời khóa biểu sau. 
        -   Khối 10 , Khối 11 học 8 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí .
        -   Khối 12  học 9 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh , Lịch sử, Địa lí và GDCD
BUỔI SÁNG : K11. K12 
BUỔI CHIỀU :K10