Tổ chức bữa ăn giúp trẻ hiểu thêm những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Việt. Hơn nữa, giúp trẻ giao lưu, trao đổi trò chuyện với nhau về các món ăn, cách ăn, cách sử dụng đồ dùng ăn uống. Qua đó, dạy trẻ thói quen tự phục vụ, kỹ năng sống cách ứng xử văn minh lịch sự, mang đến cho bé những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, những hoạt động hết sức độc đáo mỗi ngày tới trường. Từ đó, cũng nhằm tạo không khí sôi nổi, đưa văn hóa dân gian truyền thống vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, là hoạt động thiết thực theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Ngày 26/01/2021 trường mẫu giáo Trường Long A tổ chức chuyên đề "Tổ chức bữa ăn tự chọn cho trẻ trường mầm non", Nhà trường được hân hạnh đón tiếp lãnh đạo phòng giáo dục và đâò tạo Huyện Châu Thành A, BGH và các giáo viên cốt cán của các trường trong huyện, đại diện phụ huynh học sinh các lớp về dự.

Các cháu được tập trung và cùng vận động nhịp nhàng với cô. Trao đổi một số hành vi văn minh khi ăn
Cháu được đi chọn thức ăn theo ý thích
Các cháu chọn chổ ngồi cho thoải mái
Bố trí chổ ngồi ăn cho trẻ với nhiều hình thức khác nhau
Đại diện phụ huynh học sinh đến tham dự
Họp nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm. Nhà trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo