Nhằm tạo cảnh quan Sáng- xanh- sạch-đẹp cho khuôn viên trường, Ban giám hiệu nhà trường lên kế hoạch tu bổ cho các bồn hoa và vườn rau của bé. Với đội ngũ CB- GV-CNV nhiệt tình, tích cực chung sức để chuyển đất từ ngoài vào trường. Ban giám hiệu tham mưu phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã và đoàn thanh niên đến hỗ trợ. Trên tinh thần đoàn kết, nổ lực hết mình tập thể trường đã hoàn thành công việc trên cả mong đợi.

Tập thể tích cực thực hiện công việc 

Các đồng chí đoàn thanh niên xã Trường Long A hổ trợ 

Các đồng chí Ban chỉ huy quân sự hổ trợ

Đất được chuyển từ ngoài vào các bồn hoa

 

Vườn rau được thêm đất và trang trí lại

      Sau một ngày nổ lực hết mình thì các bồn hoa và liếp rau đều có đủ đất để cây phát triển tốt hơn. Xin hoan nghênh tinh thần nổ lực của tập thể trường mẫu giáo Trường Long A và cảm ơn sự hổ trợ của Ban chỉ huy quân sự xã, đoàn thanh niên xã Trường Long A đã giúp chúng tôi hoàn tốt kế hoạch đề ra./.