Cha mẹ học sinh cùng phối hợp với giáo viên để cho trẻ xem kênh youtube "Nhịp cầu cô và trẻ" để dạy trẻ học tại nhà