Cha mẹ trẻ cùng phối hợp để hướng dẫn trẻ tư thế ngồi và cầm bút đúng cách nhé