Giáo dục mầm non là giai đoạn giáo dục đầu đời của con người, có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện và hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp 1 rồi sau đó bước vào đời... Một câu hỏi được đặt ra là làm sao để phát triển tốt nhất các kĩ năng của trẻ? Việc tổ chức giáo dục trải nghiệm cho trẻ nhằm phát triển nhận thức và kĩ năng đã trở thành nội dung được chú trọng. Giáo dục trải nghiệm phù hợp sẽ giúp trẻ tìm ra cái mới, tiếp cận được những tri thức tiền khoa học và thúc đẩy trẻ tích cực hoạt động nhận thức

         Từ lý do trên ngày 22/02/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A tổ chức chuyên đề “đổi mới giáo dục phát triển nhận thức” thông qua hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non” tại trường mẫu giáo Trường Long A

                                                    Khai mạc tổ chức chuyên đề "Đổi mới GDPTNT" 

                      Lớp chồi tổ chức Hoạt động KPKH " Tạo sắc màu cầu vồng bằng nước đường" 

                           Các cháu đang được trải nghiệm tạo ra sắc màu cầu vồng bằng nước đường
 

                                                         Sản phẩm của các cháu làm ra

                                         Lớp lá tổ chức  Hoạt động "Bé chơi với màu sắc" 

                                Các cháu được sử dụng màu đã pha để tạo ra các sản phẩm tạo hình khác

                                                 Sử dụng màu nước để tạo ra những chiếc vòng màu

                              Các Huyện, Thị xã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm qua hoạt động

                              Các Huyện, Thị xã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm qua hoạt động