A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 3) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021

* THỨ HAI (22/3)

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn và trên chuẩn năm học 2020-2021 trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho phòng GDTrH-GDTX kiểm tra cơ sở vật chất các địa điểm tổ chức Hội thao.

         - 8 giờ, Giám đốc dự đối thoại với Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên Trường PTDTNT tỉnh. Điểm tại Trường PTDTNT tỉnh. Mời tất cả Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên của trường, thành viên tổ xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo cùng dự và chuẩn bị nội dung làm việc.

         - 13 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thao GDQPAP lần thứ IX năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX, đồng chí Nguyễn Hoàng Chương cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

         - 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2021 do Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

         - Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn dự thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi (đến hết tuần).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ BA (23/3)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp triển khai các hoạt động dự án Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật năm 2021. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn và trên chuẩn năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

         - 8 giờ, Giám đốc làm việc với Tổ Cải cách hành chính rà soát các tiêu chí về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Tổ cải cách hành chính cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

         - 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Trần Thị Huyền) họp Thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế đợt 2 năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.  Mời các đồng chí theo Quyết định số 136/QĐ-SGDĐT ngày 17/3/2021 của Sở GD&ĐT cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

         - 15 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Hội thao GDQPAN. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo: Văn phòng và phòng GDTrH-GDTX cùng đi.

 

         * THỨ TƯ (24/3)

         - 7 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự khai mạc Hội thao GDQPAN. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Tiểu ban 1 thực hiện Thư mời mời các thành phần có liên quan.

         - 7 giờ, 30 phút. Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Tọa đàm với chủ đề “Công tác xã hội – Vì hạnh phúc của con người và sự phát triển của xã hội”. Điểm tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

         - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX dự họp Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2021.       Điểm tại phòng họp Sở Tư pháp.

         - 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường đạt chuẩn và trên chuẩn năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng đi (điều chỉnh lần 2).

         - 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

         - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường đạt chuẩn và trên chuẩn năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng đi.

         - 15 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

         - 17 giờ, Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

         * THỨ NĂM (25/3)  

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) ủy quyền lãnh đạo Phòng QLCL-CSVC kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường đạt chuẩn và trên chuẩn năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng đi.

         - 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2025. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Hội cựu giáo chức chuẩn bị nội dung và thư mời.

         - 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng dự.

         - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường đạt chuẩn và trên chuẩn năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng đi.

         - 14 giờ, Giám đốc làm việc với Phòng KHTC về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên Phòng KHTC cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

 

         * THỨ SÁU (26/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2020 Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự chuyên đề Tích hợp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh” trong trường mầm non. Điểm tại Trường Mầm non Sen Hồng, TP. Vị Thanh.

         - 15 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự tổng kết Hội thao GDQPAN. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Tiểu ban 1 thực hiện Thư mời mời các thành phần có liên quan.

 

         * THỨ BẢY (27/3)

                - 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (điều chỉnh lần 3)

 

         * CHỦ NHẬT (28/3)

         - 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (điều chỉnh lần 3)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 11