Thursday, 30/06/2022 - 23:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đông Phước A

Về việc Điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 9 và giờ làm bài kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 6,7,8 cấp THCS năm học 2021-2022.

     UBND HUYỆN CHÂU THÀNH                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.       

                                   

  

 

Căn cứ Thông báo số 36/TB-SGDĐT ngày 27/4/2022 của Sở GD&ĐT về việc nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-PGDĐT ngày 15/4/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành về việc kiểm tra cuối học kỳ 2 cấp THCS năm học 2021-2022.

Phòng GD&ĐT Điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 9 và giờ làm bài kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 6,7,8 cấp THCS năm học 2021-2022 như sau:

              1. Lịch kiểm tra; thời gian làm bài, mở và phát đề phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề khối lớp 9

Khối 9: Lịch kiểm tra từ ngày 04/5/2022 đến 07/5/2022.

 

Ngày kiểm tra

 

Buổi

 

Môn

 

Thời gian làm bài

Giờ phát đề kiểm tra cho thí sinh

 

Giờ bắt đầu làm bài

04/5/2022

(Thứ tư)

 

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 10 phút

7 giờ 15 phút

Vật lý

60 phút

9 giờ 15 phút

9 giờ 20 phút

05/5/2022

(Thứ năm)

 

Sáng

Hóa học

60 phút

7 giờ 10 phút

7 giờ 15 phút

Lịch sử

60 phút

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

06/5/2022

(Thứ sáu)

 

Sáng

Toán

90 phút

7 giờ 10 phút

7 giờ 15 phút

Địa lý

60 phút

9 giờ 15 phút

9 giờ 20 phút

 

07/5/2022

(Thứ bảy)

 

 

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 10 phút

7 giờ 15 phút

Sinh học

60 phút

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

GDCD

60 phút

10 giờ 05 phút

10 giờ 10 phút

Ghi chú: Kiểm tra hết một môn đầu tiên cho học sinh ra chơi 15 phút (Theo lịch kiểm tra của phòng GD&ĐT). Căn cứ lịch thi của phòng GD&ĐT, các trường sắp xếp tiếp các môn thi còn lại do trường ra đề sao cho phù hợp với thời gian từng buổi thi.

2. Việc ra đề kiểm tra khối lớp 6,7,8

Thời gian làm bài:

              - Đối với lớp 6: Môn Ngữ văn và Toán 90 phút, môn Tiếng Anh, KHTN và Lịch sử và Địa lý 60 phút, các môn còn lại 45 phút.

      - Đối với lớp 7,8: Môn Ngữ văn và Toán 90 phút, các môn còn lại 60 phút.

3. Công tác chấm bài kiểm tra lớp 9

Thời gian chấm kiểm tra khối lớp 9 hoàn thành xong đến hết ngày 08/5/2022.

4. Các nội dung còn lại

Thực hiện theo Kế hoạch số 27/KH-PGDĐT ngày 15/4/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành về việc kiểm tra cuối học kỳ 2 cấp THCS năm học 2021-2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện nghiêm túc thực hiện theo công văn này. Nếu có vấn đề chưa rõ, cần liên hệ, trao đổi với Nghiệp vụ cấp THCS để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:

  • Các trường THCS;
  • Thành viên ra đề;
  • Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Dũng

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 8
Tháng 06 : 258
Năm 2022 : 962