Chắp cánh tương lai

Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 663
Thông tư Số: 25/2018/TT- BGDĐT, Ngày 08 tháng 10 năm 2018 Thông tư ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Thông tư Số: 25/2018/TT- BGDĐT, Ngày 08 tháng 10 năm 2018 Thông tư ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2018/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 ...
Thông tư 26 đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thông tư 26 đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- Số: 26/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 ...
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.