DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THẠCH HẠ TT Họ và Tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn 1 Võ Thị Huệ P. Hiệu trưởng 1974 ĐH 2 Ng T Thanh Tâm P. Hiệu trưởng 1973 ĐH 3 Dương Thị Hương Giáo ...