Năm học 2017-2018 nhiều SKKN đạt chất lượng tốt

Thực hiện kế hoạch năm học năm học 2017-2018,  BGH nhà trường đã  chỉ đạo CBGV tích cực viết SKKN, nghiên cứu khoa học. Ngay từ đầu năm học đã có 2 SKKN được nghành công nhận xếp bậc. Đến cuối năm, nhà trường đã gửi 6 bản đề nghị ngành tiếp tục đánh giá xếp loại. Kết quả đã có 5 SKKN được Sở công xếp bậc và 1 bản đề án thi CBQL được đặc cách. Đặc biệt trong số đó có 3 SKKN được xếp bậc 4/4 đề nghị tỉnh xem xét công nhận cấp tỉnh gồm các sáng kiến:

1. Đề tài: "Góp phần giáo dục kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp" của thầy Hồ Tiến Dương và cô Phạm Thị Thu Phương.

2. Đề tài: "Một số giải pháp xây dựng môi trường dạy học Tiếng Anh cho học sinh Trường THPT Lý Chính Thắng của thầy Ngô Đức Thịnh.

3. Đề tài: "Lựa chọn một số bài tập sửa chữa những sai sót thường mắc trong kỹ thuật nhảy cao kiểu "Nằm nghiêng" cho học sinh THPT của cô Nguyễn Thị Hương.

Những đề tài trên đã được thực nghiệm tại trường thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.   

Bài tin liên quan
TIN TỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều