Tuyển sinh Đại học kiểm sát 2018

Tuyển sinh Đại học kiểm sát 2018: 

- Nộp hồ sơ từ 06/4/2018 - 10/5/2018

- Địa điểm: Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn, Số 80, đường Nguyễn Tuấn Thiện, Thị trấn Phố Châu Hương Sơn.

Bài tin liên quan