Đặc cách học sinh giỏi Môn Tiếng Anh

Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đã có Văn bản số 209/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10, 11 THPT năm học 2018-2019; nhằm động viên học sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, năm học 2018-2019 Sở GDĐT thí điểm đặc cách xét giải cho những thí sinh đăng kí dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh lớp 10, 11 đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương trình độ B2 trở lên thuộc một trong các loại sau (đang còn hiệu lực):

  1. Chứng chỉ TOEIC,
  2. Chứng chỉ TOEFL PBT (TOEFL CBT, hoặc TOEFL IBT),
  3. Chứng chỉ IELTS (Academic),
  4. Chứng chỉ Cambridge PET/FCE/CAE,
  5. Chứng chỉ khác (nếu có)

Việc xếp giải công nhận học sinh giỏi tỉnh căn cứ trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh của thí sinh (xem bảng).

TT

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm tối thiểu đạt được

Giải đặc cách học sinh giỏi

TOEIC

TOEFL

PBT

TOEFL CBT

TOEFL IBT

IELTS

Cambridge

chứng chỉ khác

Lớp 10

Lớp 11

1

500

477

155

50

5,0

60 – FCE

80 – PET

Xem xét cụ thể và quyết định

KK

 

2

600

500

160

60

5,5

65 – FCE

Ba

KK

3

650

520

180

65

6,0

70 – FCE

Nhì

Ba

4

750

550

210

80

6,5

75 – FCE

60 – CAE

Nhất

Nhì

5

800

587

240

90

7,0

80 – FCE

70 – CAE

Nhất

Bài tin liên quan