Công văn hướng dẫn Kinh phí thi THPT Quốc gia

Tài liệu đính kèm: Tải về

- Lệ thí thi THPTQG: Không.

- Lệ phí xét TCSP, CĐSP, ĐH: 30.000 đ/nguyện vọng.

Nội dung cụ thể trong công văn kèm theo.

Bài tin liên quan