Các văn bản hướng dẫn xếp loại viên chức cuối năm học

Ngày đăng: 08/05/2018 108 lượt xem
Danh sách file (7 files)
  • Tải vềHướng dẫn của nhà trường
  • Tải vềHướng dẫn của Sở Nội vụ
  • Tải vềNghị định 56
  • Tải vềMẫu tự đánh giá của Viên chức (M3)
  • Tải vềMẫu Bảng điểm tự đánh giá của viên chức (M4)
  • Tải vềMẫu tổng hợp của tổ chuyên môn (M1)
  • Tải vềNghị định 88 (Sử đổi bổ sung ND56)
Tin tức
Tin đọc nhiều