Các văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại viên chức cuối năm học

Ngày đăng: 08/05/2019 207 lượt xem
Danh sách file (5 files)
  • Tải vềHướng dẫn thực hiện số 24
  • Tải vềTổng hợp của tổ chuyên môn (M1)
  • Tải vềTự đánh giá của Công chức (M2)
  • Tải vềTự đánh giá của Viên chức (M3)
  • Tải vềTiêu chí đánh giá (M4)
Mô tả:

Các đ/c tải KH và các biểu mẫu để thực hiện

Tin tức
Tin đọc nhiều