Tăng cường các hoạt động giáo dục trong nhà trường

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Trường THPT Lý Chính Thắng đã tăng cường các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Các nội dụng hoạt động ngoài giờ được xây dựng kế hoạch một cách cụ thể đầu năm học. Nhà trường giao cho các Tổ chuyên môn, Đoàn trường phối hợp xây dựng các kịch bản của các buổi hoạt ngoại khoá thực sự có chất lượng. Cho đến thời điểm này, toàn trường đã có hàng chục buổi ngoại khoá hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, thu hút học sinh tham gia hào hứng. Những hoạt dộng ngoài giờ chính khoá thực sự bổ ích đã góp phần trong việc giáo dục kỹ năng cho các em học sinh.

 

Bài tin liên quan
HOẠT ĐỘNG
Tin tức
Tin đọc nhiều