Ngoại khoá: Sáng mãi phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày TL Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Ngày 19/12/2017 Đoàn trường phối hợp vời bộ môn Lịch sử, Giáo dục quốc phòng tổ chức chương trình ngoại khoá: "Sáng mãi phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ". Nhằm biết ơn công lao to lớn của của các thế hệ cha anh đi trước đã có những cống hiến để cho độc lập của dân tộc, cho các thế hệ trẻ có được cuộc sống no ấm như hôm nay.

 
 


Bài tin liên quan