Một số hình ảnh Hội khoẻ phù đổng cấp trường năm học 2017-2018

Tổng kết HKPĐ cấp trường năm học 2017 - 2018, Ban tổ chức đã đánh giá cao thành tích thi đấu năm nay. Một số kết quả tiêu biểu: Đá cầu Nhất nam eM Lê Quốc Tú 10A5, nữ Em Nguyễn Thị Thanh Trà 11A1; chạy 100m nam em Nguyễn Quang Tú 10A1, nữ em Phạm Thị Mỹ Dung 11A5, em Phan Thị Cẩm Nhi 11A1; chạy 800m nam: em Trần Đức Khang 12A3, nữ em Võ Thị Thùy Dung 12A3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan