Merry chrismas and Happy new year

Ngày 23/12/2017 Đoàn trường phgoois hợp Câu lạc bộ Tiếng Anh tổ chức chương trình Merry chrismas and Happy new year. Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan