20 học sinh ưu tú tham gia học lớp Đối tượng Đảng

Thực hiện kế hoạch phát triển Đảng năm học 2017-2018, năm học này nhà trường đã tạo điều kiện cho 20 em học sinh ưu tú được lựa chọn từ các lớp 12 tham gia học lớp cảm tình Đảng ở Trung tâm chính trị huyện Hương Sơn. Năm nay thời gian học đợt 1 từ ngày 12/3 đến ngày 17/3/2018. Hàng năm Đảng bộ nhà trường quan tâm tạo điều kiện để các em học được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Mỗi năm kết nạp được khoảng 5 - 7 học sinh, đó là những học sinh tiêu biểu nhất của trường. Thực tế trong nhiều năm qua cho thấy, những học sinh được kết nạp trong nhà trường đều phát triển rất tốt.

Đây là một trong những nội dung hoạt động của nhà trường mà Huyện ủy Hương Sơn đánh giá rất cao. 

Bài tin liên quan