Kết quả học sinh giỏi tỉnh lớp 10, 11: Tỷ lệ cao nhất trong 10 năm qua

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh vừa thông báo kết quả học sinh giỏi lớp 10, 11 của trường ta. Theo đó năm nay chúng ta có 19 giải, tỷ lệ đạt giải 55,88%. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm qua của nhà trường và cũng là tỉ lệ cao nhất trong huyện Hương Sơn năm học này.

Thống kê tỷ lệ học sinh đạt giải trong 10 năm qua của nhà trường (đối với K10,11) như sau:

Năm học

Số dự thi

Số đạt giải

Tỉ lệ

07-08

34

10

29,41

08-09

27

12

44,44

09-10

27

11

40,74

10-11

27

11

40,74

11-12

29

12

41,38

12-13

34

12

35,29

13-14

45

17

37,78

14-15

37

20

54,05

15-16

33

14

42,42

16-17

33

16

48,48

17-18

34

19

55,88

 

Danh sách học sinh đạt giải như sau:

1. Trịnh Dương Phong, Giải 3, Hóa học 10 - Thầy Đậu Quốc Văn bồi dưỡng

2. Nguyễn Xuân Thông, Giải Ba, Hóa học 11 - Cô Tống Thị Thúy Nga và cô Trần Thị Huyền Trang bòi dưỡng

3. Nguyễn Xuân Tân, Giải Nhì, Hóa học 11 - Cô Tống Thị Thúy Nga và cô Trần Thị Huyền Trang bòi dưỡng

4. Thái Thị Cẩm Ly, Giải Ba, Lịch sử 11 - Thầy Ngô Đức Thịnh bồi dưỡng

5. Nguyễn Hải Quỳnh, Giải Nhì, Ngữ văn 11 - Cô Đoàn Thị Tình và cô Nguyễn Thị Thanh Tú bồi dưỡng

6. Phạm Thị Vân Anh, Giải KK, Ngữ văn 11 - Cô Đoàn Thị Tình và cô Nguyễn Thị Thanh Tú bồi dưỡng

7. Đặng Phương Nam, Giải KK, Sinh học 10 - Thầy Phạm Tuyên bồi dưỡng

8. Lê Thị Thu Hiền, Giải Ba, Sinh học 11 - Cô Nguyễn Thị Nhung bồi dưỡng

9. Tôn Thị Thanh Hiền, Giải Nhì, Sinh học 11 - Cô Nguyễn Thị Nhung bồi dưỡng

10. Nguyễn Viết Lương, Giải KK, Tin học 10 - Cô Đinh Thị Huyền và cô Phan Thị Hạnh bồi dưỡng

11. Phan Văn Huy, Giải KK, Tin học 11 - Thầy Phạm Việt Hùng và cô Đậu Thị Hoài Thương bồi dưỡng

12. Đinh Thị Tố Uyên, Giải KK, Tiếng Anh 11 - Thầy Nguyễn Quốc Tuấn và thầy Lê Mạnh Cường bồi dưỡng

13. Cao Quốc Dũng, Giải KK, Toán 10 - Thầy Nguyễn Giang Tin và thầy Dương Xuân Đồng bồi dưỡng

14. Hà Huy Lâm Giải KK, Toán 10 - Thầy Nguyễn Giang Tin và thầy Dương Xuân Đồng bồi dưỡng

15. Phan Thị Cẩm Nhi, Giải KK, Toán 11 - Thầy Phùng Xuân Lài và thầy Phạm Dũng Tiến bồi dưỡng

16. Phạm Thị Ngọc Ánh, Giải KK, Vật lý 10 - Thầy Trần Doãn Anh Thoại bồi dưỡng

17. Hồ Thị Như Quỳnh, Giải KK, Địa lý 10 - Thầy Phạm Quý Hưng bồi dưỡng

18. Lê Chí Tài, Giải Ba, Địa lý 11 - Thầy Nguyễn Hữu Bình và thầy Nguyễn Thành Lương bồi dưỡng

19. Nguyễn Thị Phấn, Giải KK, Địa lý 11- Thầy Nguyễn Hữu Bình và thầy Nguyễn Thành Lương bồi dưỡng

Xin chúc mừng các thầy cô và các em học sinh!

Bài tin liên quan