Ban lãnh đạo
 • Ngô Đức Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914775567
  • Email:
   ngoducthinhlht2@gmail.com
 • Lê Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914871059
  • Email:
   cuonglehuutrac2@gmail.com
 • Hồ Tiến Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0902123435
  • Email:
   hotienduong@gmail.com