Bài hát: Tiếng hát sông Lam

Ca sĩ: Phương Thanh - Nhạc sĩ: Đinh Quang Hợp
Ca sĩ: Phương Thanh - Nhạc sĩ: Đinh Quang Hợp
Bài tin liên quan