Bài hát: Khúc hát sông quê

Ca sĩ: Anh Thơ - Nhạc sĩ: Nguyễn Trọng Tạo
Ca sĩ: Anh Thơ - Nhạc sĩ: Nguyễn Trọng Tạo
Bài tin liên quan