Trường cấp III Kỳ Anh (nay là trường THPT Kỳ Anh) được thành lập năm 1965 đến nay tròn 50 năm tuổi. 50 năm là một chặng đường dài, đầy gian nan và thử thách, nhưng được sự quan ...