SttHọ và tênTổ CMChuyên NgànhChức vụTrình độ
1Nguyễn Thị DuyênNgữ vănNgữ văn Đại học
2Lê Thị Thanh HằngNgữ vănNgữ vănTổ phóCao học
3Bùi Thị  HằngNgữ vănNgữ văn Cao học
4Trần Thị Thu  HươngNgữ vănNgữ văn Đại học
5Nguyễn Thị Hồng LiễuNgữ vănNgữ văn Đại học
6Nguyễn Thị Hồng PhươngNgữ vănNgữ vănTổ trưởngCao học
7Phạm Thị Thanh TâmNgữ vănNgữ văn Đại học
8Bùi Thị Bích ThủyNgữ vănNgữ văn Đại học
9Trần Thị Hồng VânNgữ vănNgữ văn Đại học
10Phan Thị Mai ƯngNgữ vănNgữ văn Đại học
11Hà Thị Hồng LêNgữ vănNgữ văn Đại học
12Lê Thị MinhNgữ vănNgữ văn Đại học
13Nguyễn Thị Quỳnh GiangNgữ vănNgữ văn Đại học
14Nguyễn Thị HoàNgữ vănNgữ văn Đại học
15Bùi Thị Vinh HoaNgữ vănNgữ văn Cao học
16Phạm Thị Thái  HoàNgữ vănNgữ văn Cao học