TTHọ và tênSố điện thoại 1CMĐịa chỉ GmailGhi chú
1Cao Thị Thu Hiền0912237787Lịch sửcaohienhl@gmail.comTT chuyên môn
2Lê Thị Hồng Thiết0966957919Lịch sửthiethl@gmail.com 
3Trần Thị Thanh Hương0919113320Lịch sửthanhhuongsuhl@gmail.com 
4Cao Thị Thanh Huyền01686468278Lịch sửcaothanhhuyenht@gmail.com 
5Phạm Hà An0912340474Lịch sửanhonglinh2014@gmail.com 
6Đào Trọng Bình01254502590Địa lítrongbinhpthl@gmail.com 
7Nguyễn Thị Hồng Hạnh0915926099Địa líhanhthpthl@gmail.comTổ phó chuyên môn
8Phan Thị Anh Thơ01655529099Địa líDinhbach07@gmail.com 
9Nguyễn Thị Huyền0941097286Địa lí88nguyenhuyen@gmail.com 
10Bùi Thị Thuận0972957460GDCDThuangd2011@gmail.comTổ phó chuyên môn
11Nguyễn Tiến Dũng0912517199GDCDdungtien358@gamial.com 
12Nguyễn Thị Thiên Nga0986347033GDCDNguyenthithiennga2012@gmail.com 
13 Trần Thị Hà 0976527838 GDCD tranhatp77@gmail.com 
14