TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

1

Trần Viết Cường

Bí thư

0975140708

2

Lê Thị Hồng Cảnh

Phó Bí thư

0989858099

3

Phạm Lương Huyền

UVBTV

0979788877