TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

1

Nguyễn Đình Thám

Bí Thư Đảng Bộ

0912517088

2

Lê Nhật Quang

P. Bí thư Đảng bộ

0947228799

3

Nguyễn Trí Thường

Đảng ủy viên

0984896682

4

Nguyễn Thị Hồng Phương

Đảng ủy viên

0972069976

5

Đinh Văn Cương

Đảng ủy viên

0978815647

6

Nguyễn Huy Tĩnh

Đảng ủy viên

0944186586

7

Cao Thị Thu Hiền

Đảng ủy viên

0912237787