TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

1

 Nguyễn Hữu Danh

 Bí Thư Đảng ủy

 0918931168

2

 Lê Nhật Quang

 P. Bí thư Đảng bộ

0947228799

3

 Trần Hoàng

Ủy viên BTV Đảng ủy

 

4

 Nguyễn Trí Thường

 Đảng ủy viên

0984896682

5

 Trần Thị Bình

 Đảng ủy viên

 

6

 Nguyễn Thị Hồng Phương

 Đảng ủy viên

0972069976

7

 Đinh Văn Cương

 Đảng ủy viên

0978815647

8

 Nguyễn Huy Tĩnh

 Đảng ủy viên

0944186586

9

 Cao Thị Thu Hiền

 Đảng ủy viên

0912237787

10

 Lương Quang Trung

 Đảng ủy viên

0945025688

11

 Bá Đình Thọ 

 Đảng ủy viên

0987120487