Hiệu trưởng:  Nguyễn Hữu Danh

Điện Thoại:  0918931168

Email: danhhatinh@gmail.com

Địa chỉ: TP Hà Tĩnh

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Trí Thường

Điện thoại:0984896682

Email: thuonghl08@gmail.com

Địa chỉ:P. Đức Thuận -  TX Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Phó Hiệu trưởng: Lê Nhật Quang

Điện thoại: 0947228799

Email:lenhatquang233@gmail.com

Địa chỉ: P. Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.