ĐÁP ÁN MÔN HOÁ THI THỬ TNTHPT LIÊN TRƯỜNG NĂM 2021

CâumadeĐACâumadeĐACâumadeĐACâumadeĐA
410.01A410.02D410.03D410.04C
420.01A420.02D420.03D420.04D
430.01C430.02A430.03D430.04D
440.01C440.02B440.03B440.04A
450.01D450.02C450.03B450.04D
460.01B460.02D460.03B460.04B
470.01A470.02D470.03C470.04B
480.01B480.02C480.03C480.04D
490.01A490.02B490.03B490.04C
500.01D500.02C500.03D500.04C
510.01C510.02B510.03C510.04B
520.01B520.02D520.03D520.04B
530.01A530.02C530.03D530.04C
540.01D540.02D540.03C540.04C
550.01D550.02A550.03C550.04C
560.01A560.02C560.03A560.04D
570.01C570.02A570.03A570.04A
580.01C580.02B580.03A580.04B
590.01B590.02A590.03B590.04A
600.01B600.02D600.03D600.04B
610.01A610.02B610.03B610.04C
620.01D620.02B620.03C620.04D
630.01B630.02C630.03B630.04C
640.01C640.02C640.03A640.04B
650.01A650.02A650.03B650.04A
660.01C660.02C660.03B660.04A
670.01D670.02B670.03A670.04B
680.01B680.02A680.03C680.04A
690.01D690.02D690.03C690.04B
700.01A700.02B700.03B700.04A
710.01C710.02B710.03C710.04D
720.01B720.02A720.03A720.04C
730.01B730.02B730.03A730.04C
740.01B740.02A740.03D740.04B
750.01C750.02D750.03C750.04D
760.01C760.02C760.03D760.04A
770.01D770.02C770.03A770.04D
780.01D780.02A780.03A780.04D
790.01D790.02A790.03D790.04A
800.01A800.02D800.03A800.04A

 

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC 2020-2021: PHAN KIM NGÂN

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 60
Tháng 10 : 111
Năm 2022 : 335.889