Một số hình ảnh Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2016-2017


Nguồn: thpt-honglinh.edu.vn