THÔNG BÁO Về việc dự hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

 13/11/2018, 15:35
Thực hiện kế hoạch tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 và tổ chức Lễ tôn vinh, trao thưởng cho giáo viên và học sinh của Thị xã Hồng Lĩnh; trường THPT Hồng Lĩnh...

Danh sách file (1 files)