THÔNG BÁO Tập trung học sinh lớp 10 –  Năm học 2016-2017

 13/11/2018, 15:35
Nhằm phổ biến kế hoạch tổ chức các lớp 10 đầu năm học; giúp học sinh tìm hiểu cơ cấu tổ chức trường, nội dung chương trình giáo dục THPT, nội quy học sinh và hướng dẫn học sinh...