TIN VỀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2016

 13/11/2018, 15:35
Năm học 2015-2016, Trường THPT Hồng Lĩnh có học sinh Phan Huy Đức – Lớp 12A1 tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hoá Học 12 vào ngày 6, 7, 8/1/2016. Kết quả: Em Phan...