Thấy câu chuyên thú vị nên gửi các thầy cô đọc cho vui thôi nhé. (Nguồn Internet) – Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở xxx, một tên cướp hét lên: “Tất cả đứng im, nên nhớ...