KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 09

  SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT HÀM NGHI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
Hương Khê, ngày 22 tháng 10 năm 2012
 
KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 09
(Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2012)
 
 

Thứ
ngày
Nội dung công việc Người thực hiện
2
22/10

 
- Dạy – học bình thường
- Tiếp tục khám sức khỏe cho HS
- Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên
- Tiếp tục gửi giấy mời kỷ niệm 40 năm thành lập trường
- Họp cơ quan, họp Tổ - nhóm
- Lao động
- GV
- Đ/c: Tuyết
- Đ/c: Tuyết, Thơ
- Tổ hành chính, GV
 
- GV
- BLĐ, GVCN
 
3
23/10
- Dạy – học bình thường
- Tiếp tục hoàn thành nhà TT
- Tiếp tục khám sức khỏe cho HS
- Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên
- Phụ đạo, ôn thi ĐH
-Tiếp tục gửi giấy mời kỷ niệm 40 năm thành lập trường
- GV
- Đ/c: Duẩn
- Đ/c: Tuyết
- Đ/c: Tuyết, Thơ
- GV
- Tổ hành chính, GV
 
4
24/10
- Dạy – học bình thường
- Dạy nghề
- Bồi dưỡng HSG
- Tiếp tục khám sức khỏe cho HS
- Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên
- Lao động
-Tiếp tục gửi giấy mời kỷ niệm 40 năm thành lập trường
-Tiếp tục hoàn thành nhà TT
- GV
- Tổ Sinh – CN, Lý
- GVDBD
- Đ/c: Tuyết
- Đ/c: Tuyết, Thơ
- BLĐ, GVCN
- Tổ hành chính, GV
 
- Đ/c: Duẩn
5
25/10
- Dạy – học bình thường
- Kiểm tra sổ đầu bài
- Phụ đạo, ôn thi ĐH
- Tiếp tục khám sức khỏe cho HS
- Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên
- Tiếp tục gửi giấy mời kỷ niệm 40 năm thành lập trường
- Hoàn thành nhà TT
- Báo cáo công tác QP - AN
- GV
- Tổ - nhóm trưởng
- GV
- Đ/c: Tuyết
- Đ/c: Tuyết, Thơ
- Tổ hành chính, GV
 
- Đ/c: Duẩn
- BGH, Đ/c: Kỳ, Thống
 
6
26/10
- Dạy - học bình thường.
- Tiếp tục khám sức khỏe cho HS
- Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên
- Bồi dưỡng HSG
- Tiếp tục gửi giấy mời kỷ niệm 40 năm thành lập trường
- GV
- Đ/c: Tuyết
- Đ/c: Tuyết, Thơ
- GVDBD
- Tổ hành chính, GV
 
7
27/10
- Dạy - học bình thường.
- Tiếp tục khám sức khỏe cho HS
- Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên
- Lao động
- Phụ đạo, ôn thi ĐH
- Tiếp tục gửi giấy mời kỷ niệm 40 năm thành lập trường
- GV
- Đ/c: Tuyết
- Đ/c: Tuyết, Thơ
- BLĐ, GVCN
- GV
- Tổ hành chính, GV
 
 
 

Nơi nhận:          
 - Hiệu trưởng,  P. Hiệu trưởng;  
 - Các Tổ - nhóm trưởng;
 - Trang website của trường;
 - Lưu: VT.

 
                     BAN GIÁM HIỆU
 
 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 49
Năm 2018 : 453