Một số hình ảnh lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (11-11-2012)