Họ tên: Hoàng Bá Công Thành tích: Giải Nhì môn Tin họcHọ tên: Nguyễn Sỹ Đạt Thành tích: Giải Nhì môn Tin họcHọ tên: Nguyễn Thị Thúy Hảo Thành tích: Giải Nhì môn Ngữ Văn Họ tên: Lê Thị Khánh Chi ...